คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์
          คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการบริษัท โกลเดน แลนด์ พรอพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าแม่ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถฝ่าฟัน วิกฤตในช่วงเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตกมาได้ นอกจากนี้ยังเป็นผู้หญิงคนแรก ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการของบริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด
          คุณหญิงศศิมา ได้ก่อตั้งโกลเดนแลนด์ ขึ้นในปี พ.ศ.2521 ได้ร่วมพัฒนา อสังหา
ริมทรัพย์ มาในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม รวมทั้งโรงแรม และรีสอร์ท และจาก ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย
ได้ถูกนำมาใช้ ในการแนะนำการลงทุน กับทีมงานผู้บริหารในปัจจุบัน นอกจากนี้ คุณหญิงศศิมา ยังคงเข้าไป มีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง ในงาน การกุศลมูลนิธิอีกด้วย
          นอกจากวิญญาณของนักต่อสู้ที่สิงอยู่ในร่างของหญิงแกร่ง จุดเด่นอย่างหนึ่งคือ ความพร้อมทางด้าน การศึกษาระดับ นักเรียนนอก ที่มีสายตากว้างไกลในการมองธุรกิจ โดยเปิดโอกาส ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมทุน ยอมรับแนวความคิด และการบริหาร ของกลุ่มนักลงทุน ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีประสบการณ์มาตลอด เช่น การลงทุน กับกลุ่ม K.Wah Properties จากฮ่องกง, กลุ่ม New World Development ฮ่องกง และบริษัทดีบีเอสแลนด์ จากประเทศสิงคโปร์ และ 3 กลุ่มนี้ ก็คือกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่ ในบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ฯ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจาก สายสัมพันธ์   ดังกล่าวนั่นเอง คือที่มาซึ่งเชื่อมโยง ไปยังนักลงทุนกลุ่มที่เข้ามา ร่วมถือหุ้น ใหม่